Adatkezelési tájékoztató

  1. KIK VAGYUNK ÉS HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

A „UCB” és a többes szám első személy különböző alakjai a UCB Biopharma SRL-re, egy belga társaságra, (székhelye: 60, Allée de la recherche, 1070 Anderlecht, Belgium), valamint a UCB Magyarország Kft.-re, az egyik leányvállalatára (székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., Magyarország) utalnak.

A UCB jár el adatkezelőként, vagyis a UCB az a jogi személy, amely a jelen https://ucbcares.hu weboldallal (a „Weboldal”) kapcsolatban meghatározza az Önre vonatkozó információk („személyes adatok”) gyűjtésének és kezelésének célját és módját. A jelen Adatkezelési tájékoztató a Weboldal részét képező összes weblapra vonatkozik. Tiszteletben tartjuk az Ön magánélethez való jogát. Személyes adatait kizárólag a https://ucbcares.hu weboldalra vonatkozó jelen Adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) rendelkezéseivel és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljük, ideértve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet is (általános adatvédelmi rendelet vagy „GDPR”).

A UCB-nél adatvédelmi tisztviselőt alkalmazunk, akit az alábbi módok bármelyikén megkereshet az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, ideértve a személyes adatai gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának módjára vonatkozó kérdéseket is:

– e-mailben: dataprivacy.hungary@ucb.com

– levélben: UCB Magyarország Kft. Adatvédelmi tisztviselő részére Árpád fejedelem útja 26-28. Budapest 1023

  1. MIÉRT SZÜLETETT EZ AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ?

A Tájékoztató értelmében a UCB azokat a személyes adatokat gyűjti, használja és őrzi meg, amelyek a Weboldal Ön általi használatához kapcsolódnak. A jelen Tájékoztató a Weboldal összes felhasználójára vonatkozik.

A Tájékoztató öt fő részből áll, és az alábbiakról tájékoztatja Önt:

  1. kik vagyunk és hogyan léphet velünk kapcsolatba;
  2. miért született ez a Tájékoztató;
  3. az Ön személyes adataihoz kapcsolódó adatkezelési célok és azok GDPR szerinti jogalapja;
  4. az Ön jogai az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban és a joggyakorlás módja; és
  5. további részletek arra vonatkozóan, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait (ideértve azok megosztását is).

A személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatunkban bekövetkező változásoknak megfelelően időről időre módosíthatjuk a jelen Tájékoztatót. Ebben az esetben jól látható értesítést helyezünk el a Weboldalon annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt a jelentős változásokról.

  1. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI CÉLOK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOGALAPOK

Az alábbi táblázat adatkezelési célonként bemutatja a személyes adatok azon kategóriáit, amelyeket Önnel kapcsolatban gyűjtünk és kezelünk; az említett információk forrását; azt, hogy milyen jogalapon és mennyi ideig őrizzük és kivel osztjuk meg a személyes adatait. A személyes adatok megadása önkéntes.

A WEBOLDAL VALAMENNYI FELHASZNÁLÓJA TEKINTETÉBEN

1. Annak érdekében, hogy a Weboldalt és annak tartalmát elérhetővé tegye Önnek, a UCB:
Az alábbi személyes adatokat gyűjti Önről: 1. Elektronikus azonosító adatok (†). 2. A cookie-k alapján gyűjtött információk (†). Ha nem adja meg a csillaggal (†) megjelölt személyes adatokat, az azt eredményezheti, hogy a Weboldalhoz (vagy annak egyes funkcióihoz) Ön nem fog hozzáférni.
A következő forrásból kapja a személyes adatokat: Öntől, azo(ko)n az eszköz(ök)ön keresztül, amely(ek)et Ön arra használ, hogy hozzáférjen a Weboldalhoz
A személyes adatait a következő időtartamig őrzi meg: (**) Lásd a Cookie-król szóló tájékoztatónkat
A következő felekkel osztja meg az Ön személyes adatait: A UCB leányvállalatai/kapcsolt vállalkozásai és harmadik személy adatfeldolgozók (részletesen lásd az 5.A. pontban)
A GDPR szerinti következő jogalapra támaszkodik: (i) Az adatkezelés az Önnel megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges (ii) Azon cookie-k esetében, amelyekhez szükséges az Ön hozzájárulása, az adatkezelés a hozzájárulásán alapul (további információért lásd a Lásd a **Lásd a Cookie-król szóló tájékoztatónkat )
2. A Weboldal működésének támogatása és fejlesztése érdekében (ideértve annak intuitívabbá tételét is), valamint a felhasználói szokások jobb megértése céljából cookie-kat használunk, amelyek lehetővé teszik a Weboldalunk használatának összevont értékelését, valamint annak felmérését, hogy a felhasználók (így Ön is) hogyan használják a Weboldalunk különböző funkcióit. E körben a UCB:
Az alábbi személyes adatokat gyűjti Önről: 1. Elektronikus azonosító adatok (†). 2. A cookie-k alapján gyűjtött információk (†). Ha nem adja meg a csillaggal (†) megjelölt személyes adatokat, az azt eredményezheti, hogy a Weboldalhoz (vagy annak egyes funkcióihoz) Ön nem fog hozzáférni.
A következő forrásból kapja a személyes adatokat: Öntől, azo(ko)n az eszköz(ök)ön keresztül, amely(ek)et Ön arra használ, hogy hozzáférjen a Weboldalhoz
A személyes adatait a következő időtartamig őrzi meg(**): Lásd a Cookie-król szóló tájékoztatónkat
A következő felekkel osztja meg az Ön személyes adatait: A UCB leányvállalatai/kapcsolt vállalkozásai és harmadik személy adatfeldolgozók (részletesen lásd az 5.A. pontban)
A GDPR szerinti következő jogalapra támaszkodik: Azon cookie-k esetében, amelyekhez szükséges az Ön hozzájárulása, az adatkezelés a hozzájárulásán alapul (további információért lásd a **Lásd a Cookie-król szóló tájékoztatónkat). Egyéb esetekben az adatkezelés a UCB üzleti tevékenységének folytatásához, valamint termék- és szolgáltatáskínálatának fejlesztéséhez fűződő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ennek érdekében a UCB törekszik arra, hogy megfelelő egyensúlyt tartson fenn az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatos igénye, valamint az Ön jogainak és szabadságainak megóvása között, ideértve az Ön magánéletének védelmét is. További információért, illetve ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzük ezt az érdekmérlegelést, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az 1. pontban (Kik vagyunk, és hogyan léphet velünk kapcsolatba?) meghatározott elérhetőségeinken.
3. A Weboldal biztonságának fenntartása érdekében (ideértve a kártékony tevékenységek és az érvénytelen forgalom Weboldalon történő észlelését és megelőzését is) a UCB:
Az alábbi személyes adatokat gyűjti Önről: 1. Elektronikus azonosító adatok (†). 2. A naplófájlok alapján gyűjtött információk (†). Ha nem adja meg a csillaggal (†) megjelölt személyes adatokat, az azt eredményezheti, hogy a Weboldalhoz (vagy annak egyes funkcióihoz) Ön nem fog hozzáférni.
A következő forrásból kapja a személyes adatokat: Öntől, azo(ko)n az eszköz(ök)ön keresztül, amely(ek)et Ön arra használ, hogy hozzáférjen a Weboldalhoz
A személyes adatait a következő időtartamig őrzi meg: (**) Cookie-król szóló tájékoztatónkat
A következő felekkel osztja meg az Ön személyes adatait: A UCB leányvállalatai/kapcsolt vállalkozásai és harmadik személy adatfeldolgozók (részletesen lásd az 5.A. pontban))
A GDPR szerinti következő jogalapra támaszkodik: Azon cookie-k esetében, amelyekhez szükséges az Ön hozzájárulása, az adatkezelés a hozzájárulásán alapul (további információért lásd a Lásd a Cookie-król szóló tájékoztatónkat). Egyéb esetekben az adatkezelés a UCB információtechnológiai infrastruktúrájának megvédéséhez és üzleti eszközei biztonságának fenntartásához fűződő jogos érdekeire tekintettel szükséges. Ennek érdekében a UCB törekszik arra, hogy megfelelő egyensúlyt tartson fenn az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatos igénye, valamint az Ön jogainak és szabadságainak megóvása között, ideértve az Ön magánéletének védelmét is. További információért, illetve ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzük ezt az érdekmérlegelést, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az 1. pontban (Kik vagyunk, és hogyan léphet velünk kapcsolatba?) meghatározott elérhetőségeinken.
4. Annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni a jogi (így többek között a farmakovigilanciai) kötelezettségeinek, a UCB:
Az alábbi személyes adatokat gyűjti Önről: A jogszabályok által előírt információk (†). Ha nem adja meg a csillaggal (†) megjelölt személyes adatokat, azzal megakadályozhatja, hogy a UCB eleget tegyen az alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelezettségeinek.
A következő forrásból kapja a személyes adatokat: Öntől
A személyes adatait a következő időtartamig őrzi meg: (**) A jogszabályban előírt ideig
A következő felekkel osztja meg az Ön személyes adatait: (i) Az illetékes szabályozó hatóságokkal és állami szervekkel (ii) A UCB leányvállalataival/kapcsolt vállalkozásaival és harmadik személy adatfeldolgozókkal (részletesen lásd az 5.A. pontban))
A GDPR szerinti következő jogalapra támaszkodik: Jogi kötelezettségeink teljesítése. Azzal kapcsolatban, hogy a UCB a nemkívánatos események jelentése keretében hogyan kezeli a személyes adatokat, további információ található a UCB betegbiztonsági jelentéstételről szóló adatvédelmi tájékoztatójában.
5. Annak érdekében, hogy válaszolni tudjon az Ön által a UCBCares digitális webűrlapon online feltett kérdésekre, a UCB:
Az alábbi személyes adatokat gyűjti Önről: 1. Az Ön által megadott személyes adatok (az Ön által kitöltött országspecifikus webűrlapnak megfelelően): (a) keresztnév (†) (b) vezetéknév (†) (c) e-mail cím (amennyiben e-mailben szeretne választ kapni) (†) (d) telefonszám (amennyiben telefonon/faxon szeretne választ kapni) (†) (e) faxszám (amennyiben faxon szeretne választ kapni) (†) (f) lakcím (amennyiben postai úton szeretne választ kapni) (†) (g) település (†) (h) ország (†) (i) irányítószám (†) (j) az Ön neme (†) (k) a telefonos válaszadásra Önnek megfelelő időpont (például a hét adott napja, délelőtt/délután/este) (†) 2. Kérdésének tárgya, melyet a legördülő menüből választhat ki; 3. Az Ön háttere/felhasználói profilja, melyet a legördülő menüből választhat ki (†): (például egészségügyi szakember, beteg, gondozó, a Weboldal egyéb felhasználója stb.); 4. Ha a UCB valamely termékét szedi, az Ön által szedett termék, melyet a legördülő menüből választhat ki (†); 5. Minden olyan egyéb információ, amelyet a szövegmezőbe beír Ha nem adja meg az általunk kért, csillaggal (†) megjelölt személyes adatokat, előfordulhat, hogy a UCB nem tud majd megfelelően válaszolni a kérdésére vagy a kérésére.
A következő forrásból kapja a személyes adatokat: Öntől
A személyes adatait a következő időtartamig őrzi meg: (**) 1. Az Egészségügyi Információs Rendszerünkben tárolt adatokat a következő időtartamig őrizzük meg: i. legfeljebb 5 (öt) évig, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása; illetve ii. a jogszabályban előírt ideig, amennyiben az adatkezelés jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges. 2. Egyéb esetekben addig őrizzük meg az adatokat, ameddig az a kérdés megválaszolásához szükséges, legfeljebb azonban az azt követő 28 (huszonnyolc) napig.
A következő felekkel osztja meg az Ön személyes adatait: (i) A nemkívánatos események jelentése érdekében az illetékes szabályozó hatóságokkal és állami szervekkel (ii) A UCB leányvállalataival/kapcsolt vállalkozásaival és harmadik személy adatfeldolgozókkal (részletesen lásd az 5.A. pontban)
A GDPR szerinti következő jogalapra támaszkodik: (i) Az adatkezelés az Önnel megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges (ii) Az Ön által megadott egészségügyi adatokkal kapcsolatban az adatkezelés a hozzájárulásán alapul (iii) Jogi kötelezettségeink teljesítése, a nemkívánatos eseményekkel kapcsolatban Ön által közölt információk tekintetében. Azzal kapcsolatban, hogy a UCB a nemkívánatos események jelentése keretében hogyan kezeli a személyes adatokat, további információ található a UCB betegbiztonsági jelentéstételről szóló adatvédelmi tájékoztatójában.
6. Annak érdekében, hogy a UCB válaszolni tudjon az Ön által a UCBCares e-mail címén keresztül online feltett kérdésekre:
Az alábbi személyes adatokat gyűjti Önről: 1. E-mail cím 2. Minden egyéb információ, amelyet az e-mailben közöl (†). Ha nem adja meg az általunk kért, csillaggal () megjelölt személyes adatokat, előfordulhat, hogy a UCB nem tud majd megfelelően válaszolni a kérdésére vagy a kérésére.*
A következő forrásból kapja a személyes adatokat: Öntől
A személyes adatait a következő időtartamig őrzi meg (**): Legfeljebb egy évig
A következő felekkel osztja meg az Ön személyes adatait: A UCB leányvállalataival/kapcsolt vállalkozásaival és harmadik személy adatfeldolgozókkal (részletesen lásd az 5.A. pontban)
A GDPR szerinti következő jogalapra támaszkodik: (i) Az adatkezelés az Önnel megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges (ii) Az Ön által megadott egészségügyi adatokkal kapcsolatban az adatkezelés a hozzájárulásán alapul (iii) Jogi kötelezettségeink teljesítése, a nemkívánatos eseményekkel kapcsolatban Ön által közölt információk tekintetében. Azzal kapcsolatban, hogy a UCB a nemkívánatos események jelentése keretében hogyan kezeli a személyes adatokat, további információ található a UCB betegbiztonsági jelentéstételről szóló adatvédelmi tájékoztatójában.

(**) Az Ön személyes adatait a fenti táblázatban meghatározott megőrzési időknek megfelelően őrizzük meg. Ezeket a megőrzési időket – melyek az adatmegőrzési szabályzatunkban szerepelnek – a következők határozzák meg: – az alkalmazandó jogszabályi/jogi előírások; – az ágazati iránymutatások; és – azon adatkategóriák tekintetében, amelyekre nem vonatkoznak kifejezett jogszabályi vagy jogi előírások, egyéb meghatározó tényezőket kell figyelembe venni, például valamely ügylet vagy szerződés igazolásának vagy végrehajtásának szükségességét, a szabályzataink végrehajtásának szükségességét stb.

A fenti megőrzési időszakok elteltével, illetve ha Ön tiltakozik a személyes adatai általunk végzett kezelése ellen, vagy visszavonja az ahhoz megadott hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul), töröljük a személyes adatait, kivéve, ha azokra a következő okokból szükségünk van: jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez; más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez; az Európai Unió vagy valamely uniós tagállam által előírt olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez, amely szerint kötelesek vagyunk folytatni az adatkezelést; illetve valamely ügylet vagy szerződés igazolásához vagy végrehajtásához, valamint a szabályzataink végrehajtásához.

  1. AZ ÖN JOGAI ÉS A JOGGYAKORLÁS MÓDJA

4.A. Az Ön jogai

Hozzáférési jog:
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk azzal kapcsolatban, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatot, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy megkapja a személyes adatai másolatát (feltéve, hogy ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait). További információért kérjük, tekintse meg a 4.B. pontot (Hogyan gyakorolhatja a jogait?).

A helyesbítéshez való jog:
Kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ezenkívül a megfelelő további információt tartalmazó kiegészítő nyilatkozat megtétele útján kérheti, hogy egészítsük ki az Önre vonatkozó hiányos személyes adatokat. További információért kérjük, tekintse meg a 4.B. pontot (Hogyan gyakorolhatja a jogait?).

Törléshez való jog
Kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;

– Ön visszavonta a hozzájárulását – amennyiben az adott adatkezelési tevékenység hozzájáruláson alapult –, és az adatkezelésre nem rendelkezünk más jogalappal;

– Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen (a tiltakozáshoz való jogról további információ található az alábbiakban), és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatait jogellenesen kezeltük;

– a személyes adatait a UCB-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a törléshez való jog nem gyakorolható, ha az adatkezelésre a következők miatt van szükség:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;

– a UCB-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése;

– a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

– közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a GDPR megfelelő rendelkezései szerint;

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

További információért kérjük, tekintse meg a 4.B. pontot (Hogyan gyakorolhatja a jogait?).

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti a UCB-től, hogy korlátozza a személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön – jóhiszeműen – vitatja a birtokunkban lévő, Önre vonatkozó személyes adatok pontosságát, amely esetben az adatkezelés korlátozása arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön személyes adatainak pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– már nincs szükségünk a személyes adataira, Önnek azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van rájuk;

– Ön a GDPR megfelelő rendelkezése szerint tiltakozott a személyes adatai UCB által történő kezelése ellen, amely esetben az adatkezelés korlátozása arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy megállapítsuk, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiek ellenére továbbra is tárolhatjuk az Ön személyes adatait (a korlátozás teljes időtartama alatt), valamint jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme, továbbá más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében folytathatjuk a személyes adatai kezelését. Ha kérelmezte az adatkezelés korlátozását, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt. További információért kérjük, tekintse meg a 4.B. pontot (Hogyan gyakorolhatja a jogait?).

Az adathordozhatósághoz való jog:
Ön jogosult arra (amennyiben ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait), hogy az Ön által a UCB rendelkezésére bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a UCB akadályozná, ha az adatkezelés:

– az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és

– automatizált módon történik.

További információért kérjük, tekintse meg a 4.B. pontot (Hogyan gyakorolhatja a jogait?).

Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a UCB általi minden olyan kezelése ellen, amely a UCB mint adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén alapul. Ebben az esetben a UCB csak akkor folytatja az Ön személyes adatainak kezelését, ha:

– igazolni tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy

– amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. További információért kérjük, tekintse meg a 4.B. pontot (Hogyan gyakorolhatja a jogait?).

A hozzájárulás visszavonásának joga
Az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. További információért kérjük, tekintse meg a 4.B. pontot (Hogyan gyakorolhatja a jogait?).

4.B. Hogyan gyakorolhatja a jogait?
Ha szeretné gyakorolni valamely fent említett jogát, kérjük, írjon e-mailt a UCB adatvédelmi tisztviselőjének a dataprivacy.hungary@ucb.com e-mail címre, vagy postai úton vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: UCB Magyarország Kft., Adatvédelemért felelős munkatárs, 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. Kérjük, világosan határozza meg az(oka)t a jogo(ka)t, amely(ek)et gyakorolni kíván, és tüntesse fel az elérhetőségeit (az érvényes e-mail vagy postacímét is), hogy válaszolhassunk a kérésére. Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy igazolnia kell a személyazonosságát.

Ha a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatban megkeres minket, a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszolunk. A határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható, azonban ilyen esetben a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével az Ön eredeti kérelmének kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ön a GDPR 77. cikke szerint jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint a személyes adatai UCB általi kezelése a GDPR-be ütközik. A panasztételre vonatkozó további információkért kérjük, látogasson el az illetékes felügyeleti hatóság weboldalára. Magyarországon Ön jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: ), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

  1. TOVÁBBI RÉSZLETEK ARRA VONATKOZÓAN, HOGY HOGYAN KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIT

5.A. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Alapelv
Kizárólag a jelen – időről időre frissített – Tájékoztatónak megfelelően (a fentiekben részletezettek szerint) osztjuk meg másokkal az Ön személyes adatait.

Leányvállalatok/kapcsolt vállalkozások és harmadik személy adatfeldolgozók
A UCB a fent meghatározott célokból az Ön személyes adatait továbbítja a leányvállalatainak/kapcsolt vállalkozásainak és a UCB nevében adatkezelést végző harmadik személy szolgáltatóknak, illetve közli az adatokat a felsoroltakkal.

A harmadik személy szolgáltatók közé tartoznak a következők: információtechnológiai szolgáltatásokat és webtárhely-szolgáltatást nyújtó társaságok, (internetes) hálózati szolgáltatók, adatelemzési (Google) és nyomonkövetési szolgáltatók, valamint a Weboldallal és annak mögöttes információtechnológiai rendszereivel kapcsolatos műszaki és adminisztratív támogatást nyújtó szolgáltatók. Ezek a szolgáltatók a szolgáltatásaikat az Európai Unión belüli (ideértve Németországot, Máltát, az Egyesült Királyságot és Írországot) és kívüli (Google, USA) helyszínekről nyújtják.

Az egyéb harmadik személyek közé tartoznak a szabályozó hatóságok és az állami szervek (lásd lentebb a jelen Tájékoztatóban), valamint idetartozhatnak azok a harmadik személyek is, amelyekkel a UCB egyesül, vagy amelyeket a UCB felvásárol (lásd lentebb a jelen Tájékoztatóban).

A jogszabályok és a jogi eljárások betartása
A UCB akkor osztja meg az Ön személyes adatait, ha:

– arra az alkalmazandó jog, illetve valamely kormányzati vagy bűnüldöző szerv kötelezi a UCB-t;

– arra jogaink megállapításához vagy gyakorlásához, illetve jogi igényekkel szembeni védekezéshez van szükség;

– arra jogellenes cselekmények, feltételezett csalás, bármely személy fizikai biztonságát érintő potenciális veszélyhelyzetek vagy szabályzataink megsértésének kivizsgálása, megelőzése, illetve az ezekkel szembeni fellépés miatt van szükség, valamint a jogszabályok által előírt egyéb esetekben.

Egyéb
Ha egy harmadik személy teljes egészében vagy jelentős részben megszerzi a vállalatunkat és/vagy annak eszközeit, a felvásárlással összefüggésben megosztjuk az Ön személyes adatait a szóban forgó harmadik személlyel. Ez az adatközlés azonban az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok – köztük a GDPR – figyelembevételével és azokkal összhangban történik.

5.B. Nemzetközi adattovábbítás
Az Ön adatait a UCB a kapcsolt vállalkozásainak továbbítja, ideértve az EGT-n kívüli kapcsolt vállalkozásait is. Ilyen esetben a UCB a UCB kötelező erejű vállalati szabályai („Binding Corporate Rules”) szerint jár el.

A UCB ezenkívül egyes harmadik személy szolgáltatóknak is továbbítja az Ön személyes adatait, az EGT-n belül (ideértve Németországot, Máltát, az Egyesült Királyságot és Írországot) és kívül (USA) egyaránt.

Személyes adatainak az EU-n kívüli (egyéb) harmadik személy szolgáltatók részére történő továbbítása (a jelen 5.B. pontban fent meghatározottak szerint) az alábbi módok valamelyikén zajlik:

– A UCB és az érintett harmadik személy szolgáltató által megkötött általános szerződési feltételek alapján. Az általános szerződési feltételekre vonatkozó további információkért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti 4.B. pontban (Hogyan gyakorolhatja a jogait?) meghatározott módon.

– Az adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvány alapján, amennyiben az adattovábbítás olyan harmadik személy szolgáltató részére történik, amely az Egyesült Államokban található és az adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

Ha további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy a Google a Google Analytics keretein belül hogyan kezeli a személyes adatait, kérjük, tekintse meg a „Hogyan használja a Google a szolgáltatásainkat használó webhelyekről vagy alkalmazásokból származó adatokat?” („How Google uses data when you use our partners' sites or apps”) című dokumentumot.

5.C. Külső weboldalakra mutató hivatkozások

Ez a Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra, így többek között betegszervezetek oldalaira és egyéb információforrásokra, valamint bizonyos közösségi oldalakra, például a YouTube-ra, a Vimeóra stb. mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A jelen Tájékoztató kizárólag a jelen Weboldalra vonatkozik. A külső weboldalakra azok saját feltételei az irányadók. Ezért mindig gondosan tanulmányozza át a külső weboldalak adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatait, mielőtt megengedné, hogy a Weboldal ezekre átirányítsa Önt.