Weboldal felhasználási feltételek

1. Általános információ. Üdvözöljük a https://ucbcares.hu honlapon (Honlap). Ez a Honlap a UCB Biopharma SRL, egy belga cég (székhelye: 60, Allée de la Recherche, 1070 Anderlecht, Belgium), valamint az egyik leányvállalata, a UCB Magyarország Kft. (székhelye: 1023 Budapest Árpád fejedelem útja 26-28., Magyarország) tulajdona. A Honlapra történő belépéssel és böngészéssel Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket, tehát abban az esetben, ha nem szeretné elfogadni ezeket, kérjük, azonnal hagyja el a Honlapot. A Honlapot Belgiumból és Magyarországról üzemeltetik és ellenőrzik, és a belga, valamint a magyar törvények hatálya alá tartozik. A Honlapra történő belépés az alábbi felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

2. Egészségügyi információk/Gyógyszerek. A Honlap valamennyi oldalán található információt és anyagot (Információ) azzal a céllal állítottuk össze, hogy általános tájékoztatást biztosítsanak a UCB és cégcsoportja tevékenységéről. Bizonyos információk az orvosi, egészségi állapotra, illetve az állóképességre, a megelőzésre és kezelésre vonatkozhatnak. Ez az Információ csak tájékoztató jellegű.

A Honlapon szereplő Információnak nem célja, hogy orvosi tanácsot adjon vagy helyettesítse azt, illetve, hogy bármilyen módon a UCB és cégcsoportja bármely gyógyszerét népszerűsítse. A UCB nem állít fel semmilyen orvosi diagnózist, illetve nem ad konkrét tanácsot a betegek számára. Ne használja az Információt egészségével vagy állóképességével kapcsolatos probléma, illetve betegség diagnosztizálására! Ha bármilyen aggálya van az egészségével kapcsolatban, kérjük, keresse fel kezelőorvosát vagy egy egészségügyi szakembert, hogy speciális tünetei és helyzete alapján megfelelő tanácsot adhassanak Önnek.

Ez a Honlap információt tartalmaz olyan, világszerte engedélyezett gyógyszerekkel kapcsolatban is, amelyek általában kizárólag orvos vagy egészségügyi szakember felírásával (receptre) kaphatók. Előfordulhat, hogy ezek a készítmények nem minden országban elérhetőek, vagy hogy egyes országokban a hatóságok eltérő javallatokban, dózisokban és korlátozásokkal engedélyezhetik a forgalmazásukat. A védjegyek/terméknevek is különbözhetnek az egyes országok között. Az egészségügyi szakemberek teljes orvosi információt kaphatnak a készítmény helyi alkalmazási előírásából. A betegeknek és az orvosoknak mindig ellenőrizniük kell a helyi orvosi információs források alapján, valamint a gyógyszerhatóságoknál az országukra vonatkozó, megfelelő információt.

3. Nyilatkozat felelősség és szavatosságvállalás kizárásáról. A Honlapon közölt Információ kizárólag általános tájékoztatási célt szolgál. Bár a UCB minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy honlapján pontos és naprakész Információt közöljön, azonban semmilyen módon nem vállal felelősséget a Honlap tartalmában előforduló hibákért vagy hiányokért.

Valamennyi Információ közlése “ahogy van” (“as is”) alapon történik. Következésképpen a Honlap látogatóinak minden Információt gondosan értékelniük kell, és sem a UCB, sem egyetlen cégcsoportja nem nyújt semmilyen szavatosságot a Honlapon közölt Információ teljességére, illetve pontosságára, valamint esetleges alkalmazására vonatkozóan.

A UCB és cégcsoportja nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, következményes, büntető jellegű vagy egyéb kárért, amely az Információ felhasználásából, az arra való hagyatkozásból, vagy ezen Információhoz való hozzáférésből vagy az Információ használhatatlanságából, illetve a Honlap tartalmának bármilyen, a UCB által bármikor elvégezhető megváltoztatásából erednek.

A Honlapon szereplő Információk nem jelentenek, illetve nem tekinthetők felhívásnak vagy ajánlatnak a UCB részvényeibe vagy más értékpapírjaiba történő befektetésre vagy azokkal más módon történő kereskedelemre.

4. Szerzői jog/Az Információ felhasználása. Eltérő rendelkezés hiányában az Információval kapcsolatos minden szerzői jog jogosultja a UCB. Az Információval kapcsolatos minden jog fenntartva.

Ön szabadon böngészheti a Honlapot, de kizárólag személyes célra férhet hozzá, töltheti le, vagy használhatja az ezen Honlapról származó Információkat, ideértve, de nem kizárólagosan a szövegeket és a képeket, azzal a feltétellel, hogy Ön megtart és többszöröz minden szerzői jogi és egyéb oltalmat élvező jogokra vonatkozó jogkezelési adatot, amelyeket az ezen Honlapról letöltött bármilyen Információ tartalmaz.

Önnek kizárólag a Honlapon kifejezetten engedélyezett módon, vagy a UCB által írásban jóváhagyottak szerint szabad terjesztenie, módosítania, továbbítania, újrahasználnia, megjelentetnie vagy bármilyen más módon felhasználnia az Információt.

A fent említett korlátozott engedélyek kivételével Önnek nincs felhasználási engedélye vagy joga a Honlapon szereplő Információ, vagy a UCB, illetve bármely más fél bármilyen szerzői joga tekintetében.

5. Védjegyek/oltalmat élvező jogok. El kell fogadnia, hogy ezen a Honlapon szereplő valamennyi terméknév - függetlenül attól, hogy nagy méretben vagy védjegy szimbólummal együtt jelenik-e meg -, olyan védjegynek tekintendő, amelynek a UCB vagy cégcsoportja a jogosultja vagy engedélyezett használója.

A Honlap továbbá tartalmazhat vagy hivatkozhat szabadalmakra, bizalmas információra, technológiákra, termékekre, eljárásokra vagy a UCB és/vagy más felek egyéb oltalmat élvező jogaira. Ön nem kap, illetve Önre nem kerül átruházásra semmilyen engedély, illetve jog az ilyen védjegyekkel, szabadalmakkal, domain nevekkel, technológiákkal, termékekkel, eljárásokkal és a UCB és/vagy más felek egyéb bizalmas információival vagy oltalmat élvező jogaival kapcsolatban. Ne használja a UCB védjegyeit vagy ezekkel potenciálisan összetéveszthető variációit az Ön internetes domain nevében. Ez segít megakadályozni, hogy az internet felhasználói összetévesszék, hogy vajon Ön vagy a UCB a weboldal forrása.

6. Linkek más weboldalakra. Ez a Honlap tartalmazhat linkeket harmadik felek weboldalaira, illetve honlapjaira. A UCB nem vállal felelősséget semmilyen olyan anyaggal vagy információval kapcsolatban, amit Ön bármely ilyen oldalról vagy honlapról szerez.

7. Linkek a UCB honlapjára. Egyetlen más weboldal sem tartalmazhat erre a Honlapra mutató linket a UCB előzetes írásos engedélye nélkül, kivéve, ha a weboldal látogatóját egy külön felugró ablak segítségével ezen Honlap kezdőoldalára irányítja, a UCB teljes domain nevével és egy megfelelő, felugró figyelmeztetéssel a látogató számára, hogy egy harmadik fél weboldalára lép.

8. A honlap elérhetősége. A UCB nem garantálja, hogy a Honlap bármikor elérhető lesz, illetve, hogy a Honlap vagy az elérhetőségét biztosító szerver mentes lesz a vírusoktól vagy egyéb káros elemektől. Önnek és nem a UCB-nek kell vállalnia minden szükséges szerviz, javítás teljes költségét az Ön merevlemezével, szoftverével vagy információival kapcsolatban, függetlenül attól, hogy azt bármely ilyen vírus vagy kártékony elem okozta-e.

9. Felülvizsgálatok. A UCB bármikor felülvizsgálhatja ezeket a felhasználási feltételeket a jelen közlemény frissítésével. Az Ön számára ezek a felülvizsgálatok kötelező érvényűek, ezért rendszeresen fel kell keresnie ezt az oldalt annak érdekében, hogy áttekinthesse az érvényes felhasználási feltételeket, amelyek kötelezők az Ön számára.